Ceník

Vybrané položky z ceníku

Prohlídka 1x ročně (u dětí, těhotných 2x ročně)
hrazená ZP
RTG snímky
hrazené ZP
Anestezie
hrazená ZP
Extrakce (vytažení) zubu
hrazené ZP
Amalgámová výplň
hrazená ZP
Fotokompozitní výplň
750 – 2.500 Kč
Ošetření kořenového kanálku
1.000 Kč
Nástavba pod korunku
od 550 Kč
Zirkonová korunka
4.500 Kč
Implantát
od 15.000 Kč

Plné znění ceníku je k nahlédnutí v čekárně nebo ordinaci.

Přijímáme platby kartou

  • Naše ordinace nabízí péči, která odráží moderní trendy stomatologie, a to za použití kvalitních materiálů a dlouhodobě ověřených postupů. Kvalitu práce chceme zajistit jak po funkční, tak i estetické stránce. Neděláme kompromisy, které by mohly znamenat snížení kvality výsledného ošetření. Tato filozofie, společně s moderním vybavením a dobou ošetření, udává cenovou hladinu našich zákroků.

  • Úhradová vyhláška zdravotních pojišťoven nekoresponduje s kvalitou ošetření dnešní doby a za úhrady pojišťovny nelze dělat kvalitní práci. Nízká nebo nulová cena je většinou na úkor kvality a dlouhodobé stability ošetření. Samozřejmě je na Vás, jakou cestu si vyberete.

  • V ordinaci se platí nejen moderní materiály a použití přístrojů, ale také práce lékaře, která v sobě zahrnuje nejnovější poznatky a dovednosti, jež získává dalším vzděláváním na odborných školeních.

  • Ceny naší ordinace jsou určeny certifikovanou firmou, která výslednou částku za ošetření spočítá z doložených nákladů potřebných ke kvalitnímu ošetření. Ceny si tedy lékař netvoří sám, ale jsou kalkulovány příslušnými odborníky.

  • Naše ordinace uzavřela smlouvy se zdravotními pojišťovnami: 111 (VZP), 201 (VoZP), 205 (ČPZP), 207 (OZP), 211 (ZP MV)

Goldent © 2019