1. Prevence

 • Prevence je základ zdraví každého oboru zdravotnictví. Na našem pracovišti klademe důraz na pravidelné preventivní prohlídky 1-2x ročně. Na těchto návštěvách jsme schopni pomoci klinického vyšetření a rtg snímků zachytit počínající onemocnění v dutině ústní.

 

 • Lékař není povinen své pacienty na pravidelné prohlídky upozorňovat, starost o své zdraví je povinností každého pacienta a je pouze v jeho zájmu se na pravidelné návštěvy objednávat.

 

 • Pacient s totálními náhradami by se měl objednat alespoň 1x za 1,5-2 roky na kontrolu.

 

 • Po dvou letech od poslední návštěvy probíhá vyřazování z aktivní databáze. Předpokládáme, že tento klient již nemá zájem o ošetření v naší ambulanci.

 • O použití typu výplně rozhoduje vždy ošetřující lékař, který Vám nabídne nejvhodnější a nejkvalitnější variantu právě pro Vaši okamžitou situaci a potřebu vzhledem ke stavu chrupu. Ošetření provádíme v anestezii za použití nejmodernějších přístrojů, nástrojů a materiálů.

 • Mezi hlavní výplňové materiály patří fotokompozitní a amalgámová výplň.

Fotokompozitní (bílé výplně)

 • Jsou to plastické pryskyřičné hmoty smíchané se skelnými částicemi a tuhnou po osvícení modrým světlem.

 • Výhodnou vlastností fotokompozit oproti amalgámu je vazba těchto materiálů ke zbývajícímu zubu, a tím zajišťují lepší přenos žvýkacích sil na původní zub.  U bílé výplně lze odstranit pouze samotné ložisko kazu a nedochází tak k žádné zbytečné ztrátě tvrdých zubních tkání. Výrazně se tak snižuje riziko jeho rozlomení oproti stejnému zubu s amalgámovou výplní.

 • Tyto moderní estetické výplně již dnes doporučujeme u většiny defektů. Kromě svých estetických výhod mají nesporný význam pro šetrné ošetření zubu.

 • Nevýhodou materiálu je časová náročnost zhotovení (40 – 60min). Navíc se nedoporučuje u pacientů se špatnou hygienou.

 • Cena zhotovení se podle časové náročnosti a složitosti zhotovení pohybuje od 900 do 2000Kč.             
 • Amalgámová výplň (černá výplň)

 • Amalgám je kovová slitina rtuti, mědi, zinku, stříbraa dalších kovů. 

 • Amalgám nemá na rozdíl od kompozitních materiálů vazbu na zbývající zub, drží pouze na podkladě mechanické retence (je v zubu zaklíněný). To má za následek zvýšený tlak na oslabené části zubu a zvýšené riziko prasknutí a odlomení oslabené skloviny některého z hrbolků, především u amalgámových výplní většího rozsahu.

 • Při zhotovení černé amalgamové výplně je třeba „vyvrtat“ neboli vypreparovat v zubu větší prostor, než který je postižen zubním kazem. S tím souvisí větší ztráta tvrdých zubních tkání, větší tepelná a mechanická námaha a tím oslabení zubu.

 • Amalgámové výplně jsou vhodné pro ošetření zubů, u kterých nemůžeme s výhodou použít fotokompozitní výplně. Tato situace nám nastává například při ošetření hlubokých poddásňových defektů u zadních zubů. Tyto výplně lze také použít při ošetření menších kazů. Výplň je vhodná pro pacienty se špatnou hygienou a její zhotovení je méně časově náročné.

 • Je plně hrazená pojišťovnou.
 • Pokud je zub postižen zubním kazem, který není léčen, může dojít k zánětu zubu a následné nekróze (odumření). V tom případě je potřeba ošetřit kořenové kanálky (odstranit mrtvou zubní dřeň mechanicky i chemicky).

 

 • Kořenová výplň se zhotovuje různými postupy a po zaplnění se provádí rentgenová kontrola. Před zhotovením definitivní výplně se korunková část uzavírá provizorním materiálem. Ošetření „lege artis“ je ošetření takto plněného zubu kořenovým čepem (nástavbou) a zubní korunkou. Tento postup ke možno obejít v případě malé destrukce zubu kvalitní pevnou fotokompozitní výplní.
 • Korunka

V případě, že je korunková část zubu natolik zničená, že ji nelze rekonstruovat výplní, je potřeba zub okorunkovat, abychom zachovali mechanickou odolnost zubu. Na našem pracovišti zhotovujeme převážně zirkoniové práce.

Cena korunky se pohybuje od 3000 Kč.

 

 • Můstek

V některých případech je zub natolik zničený, že jeho záchrana již není možná. V tuto chvíli přichází extrakce, tedy vytržení daného zubu. Vzniklou mezeru můžeme nahradit můstkem. To znamená obroušení zubů sousedících s mezerou a mezeru přemostit.

Cena můstku se odvíjí od počtu nahrazovaných zubů.

 

 • Implantát.  (více informací viz 5. Implantace)

 

 • Snímací protetika

Zhotovuje se v případě, kdy je potřeba doplnit několik chybějících zubů v jedné nebo obou čelistech. Může být alternativním řešením pevných můstků, které nelze v dané situaci z různých důvodů zhotovit.

 • V některých případech je zub natolik zničený, že jeho záchrana již není možná. V tuto chvíli přichází extrakce, tedy vytržení daného zubu. Vzniklou mezeru můžeme ideálně nahradit zavedením dentálního implantátu a následným zhotovením korunky nesené tímto implantátem.

 

 • V případě větších ztrát zubů nebo u bezzubých čelistí lze implantáty použít buď pro nesení většího fixního můstku nebo také ke kotvení snímací náhrady. Na našem pracovišti implantujeme systém Oktagon, se kterým máme několikaleté zkušenosti. cena implantátu od 14000,-
 • Dentální hygienistka je nedílnou součástí moderní stomatologické praxe. Její návštěva je součástí léčebného plánu stomatologického ošetření a zároveň běžnou součástí zubní prevence. Pravidelné absolvování dentální hygieny výrazně snižuje riziko vzniku zubního kazu a dokáže zabránit vzniku onemocnění parodontu (parodontózy).

  Pokud se budete starat o svůj chrup a dodržovat kvalitní ústní hygienu, ušetříte nemalé finanční prostředky, a také nepříjemnosti spojené s případnými výkony. Proto se snažíme pacienty motivovat k návštěvě dentální hygienistky, která Vám provede hygienickou instruktáž a doporučí pomůcky dentální hygieny určené přímo pro Váš chrup. Efektivní čištění zubů a pravidelná kontrola dentální hygienistkou Vám ušetří spoustu peněz, které byste jinak museli vydat za ošetření Vašich zubů, protože čistý zub se nezkazí.

  Momentálně externě spolupracujeme s dentální hygientistkou: Veronika Lukešová, Dis., Třebovská 140, Ústí nad Orlicí , tel. 465 524 087

Goldent © 2019